Ki? Mit? Hogy? Miért?

ADATVÉDELMI
IRÁNYELVEK

Tudnivalók és információk 🙂

 

Bevezetés

A weboldalunkra látogatók adatvédelme nagyon fontos számunkra. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat arról ad tájékoztatást, hogyan kezeljük személyes adatait. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatban minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.eskuvonrajzolo.hu weboldal üzemeltetője: Kovács Dániel
Cím: 8154 Polgárdi, Május 1. Ltp. 7/2.
Adószám: 56259324-1-27
E-mail: hello@eskuvonrajzolo.hu

Adatkezelés és adatgyűjtés célja

A következő féle személyes adatokat gyűjtheti, tárolhatja és felhasználhatja a www.eskuvonrajzolo.hu weboldal üzemeltetője:

– A számítógépével kapcsolatos információkat: a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, IP címét valamint az operációs rendszerét;
– Információkat a weboldalunk látogatásáról és annak használatáról, beleértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
– A weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
– A weboldalunkon kapcsolattartás céljából megadott információkat, például: a neve, e-mail címe, telefonszám;
– A weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
– Az interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött információkat, többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;
– Az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
– Minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.
– Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását, valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

A weboldalunkra küldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel:
– A weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
– A weboldalunk testreszabása az Ön számára;
– A weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára;
– A weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;
– A weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;

– Számlák és fizetési emlékeztetők küldése,
– Olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
– Harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról, azok névtelenségét megtartván;
-A weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
– A weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése, ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is;
– Kapcsolattartás;
– Egyéb felhasználások.

Gyűjtött adatok típusa

– Név
– Cím
– E-mail cím
– Telefonszám.

Marketing célú adatkezelés

– Adatait marketing célokra felhasználhatjuk;
– Remarketing: az adatkezelés mint remarketing tevékenység sütik segítségével valósul meg.

Adattovábbítás

Az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk át a személyes adatait harmadik feleknek.
– A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához;
– Amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban;
– Törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

A személyes adatait közzétehetjük:

– Olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
– A folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
– A törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
– A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek semilyen célból;

 

Adatvédelem és biztonság

A jelen szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.
– A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk.
– A személyes adattípus törlése akkor történik meg, ha az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti szerződés megszűnésével szűnik meg az adatkezelés, valamint az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelmével szűnik meg az adatkezelés.

Az Ön személyes adatainak biztonsága

– Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
– Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szerveren és számítógépen tároljuk.

Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

– Az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
– olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

Az érintettek jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik: személyigazolványának fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi számla olyan eredeti példányával együtt, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét.
– A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.
– Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.
– A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

Adatfeldolgozó, tárhely-szolgáltató, szoftvertulajdonos

Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.),
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-381419;
statisztikai számjel: 25138205-6311-113-01; nyilvántartó: Főváros Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 25138205-2-43

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Frissítések és változtatások:

– Jelen adatkezelési nyilatkozatot időnként frissíthetjük, a weboldalon mindig az aktuális nyilatkozat tekinthető meg.

Kik vagyunk

A Szolgáltató a https://www.eskuvonrajzolo.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásával egyedi grafikák: hagyományos és digitális technikával készült illusztrációk, élőben, helyszínen készített gyorsportrék – ún. “meseportrék” – készítéséhez kapcsolódó blogbejegyzéseket/munkanaplókat, portfóliót és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók megismerjék és számukra is elérhetővé tegyék az egyedi portré rajzolás élményét, és fokozza az igényességre való törekvésüket, valamint a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a témában.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni.

A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az, hogy meseportré? Nem ugyanaz, mint a karikatúra?

A karikatúrával ellentétben nem keresem és domborítom ki a „hibáidat”, hanem megalkotom azt a valakit, akit én látok, amikor rád nézek. Mintha csak egy meséből léptél volna ki. Ott pedig bármi lehetséges 🙂

Hogyan kell ezt elképzelni? Mennyi helyre van szükséged?

Az „esküvőnrajzolásban” az a jó, hogy semmi másra nincs szükségem,
csupán 3 székre és némi fényre 🙂 a többi magától kialakul.

De itt van néhány konkrét paraméter 🙂

  • Kb. 2×2 méteres területen elférek.
  • Nincs szükségem áramra és zavaró kábelekre.
  • Szeretem, ha én is hallhatom a zenét:) nem kell csendes vagy félreeső helyre terveznetek a rajzolást.
Mennyi idő alatt készül el egy kép? Mire rajzolsz?

Ha esküvőn rajzolok egy karaktert 6-8 perc alatt készítek el. A rajzokhoz pedig kraft papírt és filcet használok.

Ez körülbelül 8 karakter/órát jelent

a papírok mérete a létszám függvényében változik.

1-2 fő esetében 10×15 cm (A6)
3+ fő esetében írólap (A5) nagyságút használok.

Honnan tudjuk melyik csomagot válasszuk?

Számtalan tényezőtől függ, hogy meddig érdemes maradnom (pl.: lesznek más programok, mikor és hol történik a vendégvárás, az esküvő napjára tervezitek a kreatív fotózást, lesznek üresjáratok, milyen a násznép összetétele stb) de a legkisebb SZEMPILLANTÁS csomagot úgy alkottam meg, hogy bármi is történik ezt az időt ki tudom rajzolni.

Szerintünk elég lenne kevesebb idő is. Van lehetőség egyedi csomag összeállítására?

A csomagok időtartamát az esküvőkön szerzett tapasztalataim alapján állítottam össze. Ha azonban nem vagy biztos a dolgodban, válassz egy alacsonyabb óraszámú csomagot és amennyiben a vendégeitek igénylik, lehetőséget biztosítok a következő csomagba lépére az este folyamán.

Csak esküvőkön rajzolsz?

Nem, habár ez a kedvencem 🙂 Rendezvényeken és csapaptépítőkön is szívesen részt veszek.

De készítek illusztrációkat fotók alapján is például évfordulóra, ballagásra (legyen szó ovis csoportképről vagy végzős tablóról), de készítettem már vállalkozáshoz is grafikát. Sokan választják a rajzaimat nászajándéknak, vagy kérnek fel kreatív pénzátadó megalkotására. A lehetőség adott. Talán már van is egy ötleted? 🙂

Kérsz útiköltség térítést és ha igen, hogyan számolod?

Igen. Utazási költség hozzájárulásként 115 Ft/km díjjal tudtok számolni A-B-A távolságra, Polgárdiból történő indulással:)